Příspěvky autora T M:

Trhy řemesel v Havlíčkově Brodě

V sobotu 17. 11. 2018 budeme mít stánek s výrobky našich dobrodinců při trzích řemesel na náměstí v Havlíčkově Brodě. Přijďte nás navštívit a zakoupit si něco pěkného třeba už na Vánoce. Podpoříte tak náš záměr – vybudování lůžkového hospice na Vysočině. Těšíme se na Vás!

Setkání přátel hospice Mezi stromy

V Havlíčkově Brodě se v říjnu setkali členové Spolku pro lůžkový hospic Mezi stromy, z. s. spolu s  jeho aktivními členy a také dobrodinci, kteří záměry spolku podporují. Proběhla členská schůze týmu a také beseda s paní Mgr. Helenou Maláškovou, bývalou pastorační asistentkou hospice sv. Alžběty v Brně. Ta sdílela své zkušenosti a zajímavá svědectví ze…

Podzimní knižní veletrh 2018

Také letos jsme se zúčastnili Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě prodejem výrobků od našich dobrodinců. Výtěžek z akce je 6 000 Kč na podporu výstavby lůžkového hospice pro Vysočinu. DĚKUJEME! Velice si vážíme této Vaší podpory! Náš VELKÝ DÍK patří i paní PhDr. Markétě Hejkalové za to, že nám umožnila už potřetí na knižním…

Beseda s Janem Paulem – autorem knihy O štěstí v umírání

Výtěžek ze vstupného byl 2 800 Kč – peníze jsou určeny na podporu výstavby lůžkového hospice pro Vysočinu. DĚKUJEME! Fotogalerie z akce Světový den hospice a paliativní péče symbolicky spojuje hospice a zařízení paliativní péče. Jeho smyslem je informovat širokou veřejnost o možnostech této péče. U příležitosti tohoto dne pořádá Krajská knihovna Vysočiny dne 18. 10….

Stánek Mezi stromy na Podzimním knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě

Na letošním Podzimním knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě (5. – 6. 10. 2018) můžete potkat i stánek MEZI STROMY, kde budete moci podpořit záměr vybudování lůžkového hospice pro Vysočinu a třeba i zakoupit si něco pěkného pro radost. Záměr vybudování lůžkového hospice pro Vysočinu podporuje MARKÉTA HEJKALOVÁ, ředitelka Podzimního knižního veletrhu, vydavatelka, spisovatelka, překladatelka –…

Benefiční koncert v Přibyslavicích podpořil hospicovou a paliativní péči

Děkujeme za dar 7 690 Kč vzešlý z benefičního koncertu v Přibyslavicích! Římskokatolická farnost Přibyslavice a Musica animata uspořádaly benefiční koncert duchovní hudby pod záštitou paní Mgr. Marie Dudíková, kandidátky do Senátu ČR. Koncert „IN PARADISUM“ se konal na začátku září v kostele Narození Panny Marie v Přibyslavicích. Výtěžek koncertu byl věnován na hospicovou a paliativní péči…

Provoz Poradny Mezi stromy zahájen

Od jara 2018 byl zahájen provoz Poradny Mezi stromy, která se nachází v areálu Nemocnice Havlíčkův Brod. Poradna poskytuje odborné psychosociální poradenství a doprovázení v náročné životní situaci v době vážného onemocnění nebo těžké životní ztráty. Více informací

Benefiční koncert pro Mezi stromy bude v září v Přibyslavicích

TISKOVÁ ZPRÁVA: Římskokatolická farnost Přibyslavice a Musica animata vás zvou na benefiční koncert duchovní hudby. Záštitu nad koncertem převzala paní Mgr. Marie Dudíková, kandidátka do Senátu ČR. Koncert s názvem „IN PARADISUM“ se koná v pátek 7. září 2018 v 18 hod. v kostele Narození Panny Marie v Přibyslavicích. Výtěžek koncertu bude věnován na hospicovou a paliativní péči pro Domácí hospic sv. Zdislavy v…

V Havlíčkově Brodě se vystupovalo pro hospic

Předposlední květnový den podpořili návštěvníci Městského divadla a kina Ostrov myšlenku vybudování lůžkového hospice na Vysočině. Při benefiční akci se vybralo téměř 40 000 korun. Na benefici se podílela základní škola V Sadech, vystoupili pěvecký sbor Oříšek a skupina aerobiku při ZŠ V Sadech. Kromě dobrovolného vstupného mohli diváci hospic podpořit v rámci dražby výtvarných…