Tulipánový měsíc v Havlíčkově Brodě

Tulipánovým měsícem se stal také letošní březen. Už po sedmé ho vyhlašuje spolek Amelie. V jeho rámci se po celé republice uskutečňují nejrůznější akce pro ty, kteří se přímo či zprostředkovaně potýkají s onkologickým onemocněním. Probíhají přednášky, kurzy, zážitkové workshopy a další akce.  Všechny tyto akce mají tři společné jmenovatele: aktivně vyjádřit účast všem nemocným,…

Čtvrtý den hospicové paliativní péče v Havlíčkově Brodě

Dovolujeme si Vás pozvat na 4. den hospicové paliativní péče, který se bude konat 3. dubna 2019 v Havlíčkově Brodě. Téma letošní konference „Jak je možné pokojně zemřít“ nás přivádí k zamyšlení nad otázkami, co a jak můžeme pro nemocného a jeho rodiny udělat, aby umírání a smrt byly co nejpokojnější. Co může udělat doprovázející profesionál, co je v rukou nemocného …

Odborný seminář na podporu výstavby hospice

Přinášíme Vám pozvánku s podrobným programem odborného semináře k podpoře výstavby lůžkového hospice v Kraji Vysočina a rozvoji a financování paliativní a hospicové péče na Vysočině. Za uspořádání semináře patří dík MUDr. Vítu Kaňkovskému. Jste srdečně zváni!

Recitál Pavla Lutnera a hostů v Horní Krupé

V Horní Krupé se uskutečnil Recitál Pavla Lutnera, který podpořil záměr vybudování lůžkového hospice pro Vysočinu. Recitál se konal v modlitebně Církve bratrské ve čtvrtek 31. 1. 2019 od 18.30hodin. Na dobrovolném vstupném se vybralo krásných 17 000 Kč. Ze srdce děkujeme!

PF 2019

Milí přátelé, přejeme Vám vše dobré v novém roce a připojujeme díky za Vaši podporu, které si velice vážíme!

Recitál Pavla Lutnera a jeho hostů v Havlíčkově Brodě

V Havlíčkově Brodě se můžeme těšit na Recitál Pavla Lutnera, který podpoří záměr vybudování lůžkového hospice pro Vysočinu. Recitál se bude konat v prostorách Církve bratrské (Strážná 1364, Havlíčkův Brod) ve čtvrtek 22. 11. 2018 od 19.00 hodin. Veřejnost je srdečně zvána! www.pavel.lutner.cz

Zapalme svíčku 2018 v Havlíčkově Brodě

Akce „Zapalme svíčku“ proběhne druhou prosincovou neděli v Havlíčkově Brodě. V neděli 9. 12. v 16.hodin v nemocniční kapli v areálu nemocnice – budova č. 15, Husova 2624. Vzpomínkovým setkáním provede mluvené i čtené slovo a verše duchovních místních církví prokládané živou hudbou a písněmi žáků Soukromé základní umělecké školy Nuselská. Akce se koná u příležitosti světového dne památky zesnulých dětí a pořádá…

Trhy řemesel v Havlíčkově Brodě

V sobotu 17. 11. 2018 budeme mít stánek s výrobky našich dobrodinců při trzích řemesel na náměstí v Havlíčkově Brodě. Přijďte nás navštívit a zakoupit si něco pěkného třeba už na Vánoce. Podpoříte tak náš záměr – vybudování lůžkového hospice na Vysočině. Těšíme se na Vás!

Setkání přátel hospice Mezi stromy

V Havlíčkově Brodě se v říjnu setkali členové Spolku pro lůžkový hospic Mezi stromy, z. s. spolu s  jeho aktivními členy a také dobrodinci, kteří záměry spolku podporují. Proběhla členská schůze týmu a také beseda s paní Mgr. Helenou Maláškovou, bývalou pastorační asistentkou hospice sv. Alžběty v Brně. Ta sdílela své zkušenosti a zajímavá svědectví ze…