Výrobky našich dobrodinců

I takto umělecky lze podpořit naši činnost. DĚKUJEME všem stávajícím i novým tvůrcům, že věnovali nezištně svoje výrobky k dobročinnému prodeji při veřejných akcích!

Knižní veletrh 2017 v Havlíčkově Brodě

Také letos jsme se zúčastnili Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě prodejem výrobků od našich dobrodinců. Výtěžek z akce je 11 500 Kč na podporu výstavby lůžkového hospice pro Vysočinu. DĚKUJEME! Velice si vážíme této Vaší podpory! Náš VELKÝ DÍK patří i paní PhDr. Markétě Hejkalové za to, že nám umožnila už podruhé na knižním…

INTERMEZZO – benefiční koncert v Jihlavě

Společnost Omnitel pořádá benefiční koncert na podporu lůžkového hospice pro Vysočinu. Koncert se koná v pátek 3. listopadu od 19.00 hodin v hotelu Gustava Mahlera v Jihlavě pod záštitou Pavla Fischera. Jste srdečně zváni! Velmi si toho vážíme a DĚKUJEME!

Benefice pro Hospic Mezi stromy v Havlíčkově Brodě

Na našem transparentním účtu přistálo 26 800 Kč z benefice v Havlíčkově Brodě! Děkujeme Soukromé základní umělecké škole Havlíčkův Brod za její uspořádání! Velmi si vážíme všech dobrodinců, kteří se rozhodli naše úsilí jakýmkoli způsobem podpořit!

V Jihlavě se konala druhá odborná konference s tématem hospicové a paliativní péče

V Jihlavě se v druhé půli dubna konala 2. odborná konference, kterou pro zdravotníky, sociální pracovníky a další odborníky pořádal Spolek pro lůžkový hospic Mezi stromy z.s. Ten již přes dva roky usiluje o výstavbu lůžkového hospice pro Vysočinu. Konference nesla téma „Jsem profesionál a jak zůstat člověkem? Lidskou bytostí v každém okamžiku.“ Přizváni byli řečníci, kteří…

Přednáška Hospice a umění doprovázet v Třebíči

Ve středu 17. května proběhne ve spolupráci s Katolickým gymnáziem v Třebíči přednáška paní doktorky Marie Svatošové, zakladatelky prvního lůžkového hospice v České republice. Zvána je veřejnost. Doktorka Marie Svatošová je česká lékařka, spisovatelka a publicistka. Zároveň je zakladatelka českého hospicového hnutí. Přednáška je součástí prezentace projektu hospice Mezi stromy pro Vysočinu. Má přiblížit široké veřejnosti problematiku…

Setkání týmu Mezi stromy v Havlíčkově Brodě

V Havlíčkově Brodě se v březnu setkal širší tým pro hospic Mezi stromy. Tým tvoří lékaři, zdravotní sestry, ošetřovatelé, sociální pracovníci a dobrovolníci. Jednalo se o pracovní setkání týmu, jehož součástí byla mimo jiné přednáška MUDr. Zuzany Vaculínové na téma paliativní péče v onkologii. Následoval příspěvek PhDr. Ludmily Novotné zaměřený na změnu postojů z pohledu logoterapie.

(Ne)jen operní koncert pro hospic Mezi stromy

Pro hospic Mezi stromy se v Jihlavě konal další „(Ne)jen operní koncert“ ve spolupráci s unií rodičů při ZUŠ Jihlava – dne 27. 2. 2017 od 18.00 hodin v hudební síni ZUŠ Jihlava. Z dobrovolného vstupného přistálo na účtu hospice Mezi stromy 5 000 Kč. DĚKUJEME! Účinkovali: Marie Mičánová, Martin Vydra, Ondřej Slavičínský, Jana Rambousková. Podrobný program koncertu…