Poradna Mezi stromy

Od jara 2018 byl částečně zahájen provoz Poradny Mezi stromy, která se nachází v areálu Nemocnice Havlíčkův Brod (viz adresa níže).

Od 17. 9. 2018 poradna zahájila plně svůj provoz – provozní doba viz níže.

Poradna poskytuje psychosociální pomoc

 • onkologicky nemocným v jakékoliv fázi jejich onemocnění
 • nevyléčitelně nemocným v paliativní péči
 • rodinám a blízkým nemocných
 • dlouhodobě pečujícím
 • pozůstalým
 • rodičům po perinatální ztrátě

 

V rámci sociálního poradenství je poskytováno:

 • informace o nároku na sociální dávky a jiné možnosti finančního zabezpečení
 • pomoc při vyřizování invalidního důchodu, vdovského či vdoveckého
 • pomoc při vyřízení příspěvku na péči
 • doprovod na úřady
 • informace o možnostech pracovního uplatnění v návaznosti na limity onemocnění
 • pomoc při postupném návratu do zaměstnání nebo při hledání nového pracovního místa
 • poradenství o možnostech života se zdravotním omezením
 • podpora pozůstalých
 • podpora dlouhodobě pečujících

 

V rámci psychologického poradenství je poskytováno:

 • odborné psychologické poradenství a psychoterapie
 • podpora v době diagnostiky onemocnění, v době čekání na diagnózu, v průběhu léčby a po ukončení léčby
 • podpora v procesu přechodu do invalidního důchodu
 • podpora při návratu do zaměstnání
 • podpora v době ukončení léčby a převedení na paliativní léčbu
 • podpora pro rodiny nemocných
 • podpora při sdělování diagnózy rodině
 • doprovázení dlouhodobě pečujících
 • doprovázení pozůstalých
 • doprovázení při perinatální ztrátě

Kontakt

Vedoucí poradny a sociální poradenství – tel. +420 728 469 580

Psychologické poradenství – tel. +420 722 615 937

Email: poradna@hospicmezistromy.cz

 

PROVOZNÍ DOBA

Sociální poradenství

Psychologické poradenství

Pondělí 9.00 – 11.00

Poradna

Úterý 10.30 – 13.30

Poradna

Středa 9.00 – 11.00

Terén

Čtvrtek 8.00 – 12.00

Poradna

9.00 – 12.00

Terén

Pátek

Kde poradnu najdete?

Nemocnice Havlíčkův Brod
Husova 2624
580 01 Havlíčkův Brod
budova č. 13., 3. nadzemní podlaží, místnost č. 20 (vedle ambulance pro léčbu bolesti)