Poradna Mezi stromy


Poskytujeme odborné psychosociální poradenství a doprovázení v náročné životní situaci v době vážného onemocnění nebo těžké životní ztráty.

Od jara 2018 byl částečně zahájen provoz Poradny Mezi stromy, která se nachází v areálu Nemocnice Havlíčkův Brod (viz adresa níže).

Od 17. 9. 2018 poradna zahájila plně svůj provoz – provozní doba viz níže.

Poradna poskytuje psychosociální pomoc

 • onkologicky nemocným v jakékoliv fázi jejich onemocnění
 • nevyléčitelně nemocným v paliativní péči
 • rodinám a blízkým nemocných
 • dlouhodobě pečujícím
 • pozůstalým
 • rodičům po perinatální ztrátě

V rámci sociálního poradenství je poskytováno:

 • informace o nároku na sociální dávky a jiné možnosti finančního zabezpečení
 • pomoc při vyřizování invalidního důchodu, vdovského či vdoveckého
 • pomoc při vyřízení příspěvku na péči
 • doprovod na úřady
 • informace o možnostech pracovního uplatnění v návaznosti na limity onemocnění
 • pomoc při postupném návratu do zaměstnání nebo při hledání nového pracovního místa
 • poradenství o možnostech života se zdravotním omezením
 • podpora pozůstalých
 • podpora dlouhodobě pečujících

V rámci psychologického poradenství je poskytováno:

 • odborné psychologické poradenství a psychoterapie
 • podpora v době diagnostiky onemocnění, v době čekání na diagnózu, v průběhu léčby a po ukončení léčby
 • podpora v procesu přechodu do invalidního důchodu
 • podpora při návratu do zaměstnání
 • podpora v době ukončení léčby a převedení na paliativní léčbu
 • podpora pro rodiny nemocných
 • podpora při sdělování diagnózy rodině
 • doprovázení dlouhodobě pečujících
 • doprovázení pozůstalých
 • doprovázení při perinatální ztrátě

PORADENSTVÍ JE BEZPLATNÉ

Kontakt

Vedoucí poradny a sociální poradenství – tel. +420 728 469 580

Psychologické poradenství – tel. +420 722 615 937

Email: poradna@hospicmezistromy.cz

PROVOZNÍ DOBA

Sociální poradenství

Psychologické poradenství

Pondělí 9.00 – 11.00

Poradna

Úterý 9.00 – 12.00

Terén

10.30 – 13.30

Poradna

Středa 9.00 – 12.00

Terén

Čtvrtek 8.00 – 12.00

Poradna

9.00 – 12.00

Terén

Pátek

Kde poradnu najdete?

Nemocnice Havlíčkův Brod
Husova 2624
580 01 Havlíčkův Brod
budova č. 13., 3. nadzemní podlaží, místnost č. 20 (vedle ambulance pro léčbu bolesti)

Leták ke stažení