Přednáška MUDr. Marie Svatošové – aula VŠ polytechnické byla zaplněna posluchači


Ve středu 2. března 2016 se ve spolupráci s Vysokou školou polytechnickou v Jihlavě uskutečnila přednáška paní doktorky Marie Svatošové, zakladatelky prvního lůžkového hospice v České republice, s tématem “Hospice a umění doprovázet.”

Aula Vysoké školy polytechnické byla doslova přeplněna posluchači, kterých se sešlo asi 120, a byli z řad studentů i veřejnosti.

Proběhla tu také prezentace Spolku pro lůžkový hospic Mezi stromy a jeho záměru, jímž je úsilí o výstavbu lůžkového hospice na Vysočině.

Před vstupem do auly se prezentoval i Domácí hospic Vysočina.

Děkujeme Vysoké škole polytechnické za laskavé poskytnutí prostor a za pořízení některých foto!

MUDr. Marie Svatošová přednáší v aule VŠ polytechnické

MUDr. Marie Svatošová přednáší v aule VŠ polytechnické

Ludmila Novotná ze Spolku pro lůžkový hospic Mezi stromy prezentuje záměry spolku a představuje MUDr. Marii Svatošovou, odbornou garantku

Ludmila Novotná ze Spolku pro lůžkový hospic Mezi stromy prezentuje záměry spolku a představuje MUDr. Marii Svatošovou, odbornou garantku projektu