Příspěvky autora T M:

Běh mezi stromy v obci Lípa

Na začátku léta si několik lidí dalo velkou práci s uspořádáním jedné milé akce Běh mezi stromy v obci Lípa. Během události se nashromáždilo krásných 25 000 Kč, které už přistály na transparentním účtu spolku Mezi stromy. Děkujeme především dvěma hlavním organizátorkám – Lucii Havlové a Pavlíně Bambasové (dámy na první fotografii) a také všem…

Odborníci na hospicovou paliativní péči zavítali do Havlíčkova Brodu

Po dvouleté pauze se v Havlíčkově Brodě uskutečnila konference hospicové paliativní péče, jež byla určena pro odbornou i laickou veřejnost. Přednášející nahlíželi z různého úhlu pohledu na téma utrpení v nemoci a umírání. Zároveň byl prostor na setkání s kolegy, s novými lidmi a také k odpočinku a načerpání nové inspirace. Program se odehrál v…

DOPISY PRO RADOST

V čase Vánoc jsme ve spolupráci se Základní školou ve Štokách předali několik „Dopisů pro radost“ obyvatelům Domova pro seniory v Havlíčkově Brodě a v Břevnici. Dopisy napsaly a nakreslily děti z 2., 3. a 4. třídy a mohly tak seniory v tomto neutěšeném čase obdarovat a potěšit.Někteří senioři na zaslané dopisy dětem odpověděli, a…

Projektová dokumentace je hotová!

Přinášíme dobrou zprávu: KOMPLETNÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE HOTOVÁ. Děkujeme paní Ing. Marii Kovandové a firmě Projekt II ze Světlé na Sázavou, Michalu Prachařovi – Ateliér Archa Havlíčkův Brod, Ing. arch. Martině Příkazské, Ing. arch. Haně Weigner Kukletové a mnoha dalším, kteří na dokumentaci pracovali. To vše díky vašim finančním darům! DĚKUJEME VŠEM NAŠIM DÁRCŮM! Jdeme dál…