Co je hospic?

Hospic je zdravotně sociální zařízení, které se věnuje komplexní péči o nevyléčitelně nemocné a umírající. Je zde poskytována paliativní péče, což je komplexní, aktivní a na kvalitu života orientovaná péče poskytovaná pacientovi, který trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém nebo konečném stadiu. Cílem paliativní péče je zmírnit bolest a další tělesná a duševní strádání, zachovat pacientovu důstojnost a poskytnout podporu jeho blízkým.

Pro koho je hospic určen?

  • nevyléčitelně nemocným v závěrečné fázi jejich onemocnění a umírajícím    
  • rodině a blízkým nemocného
  • pozůstalým zemřelých pacientů

Kdo v hospici pracuje?

V hospici pracuje multidisciplinární tým odborníků.

Tento tým tvoří lékaři, zdravotní sestry, psycholog / psychoterapeut, sociální pracovník a duchovní.

Multidisciplinární přístup umožňuje péči o člověka jako o celistvou bytost – z biologického, psychologického, sociálního i spirituálního pohledu

Cílem je zajistit co nejkvalitnější odbornou péči o nemocného a jeho rodinu a vytvořit zde takové prostředí, aby nemocný spolu s rodinou prožil závěrečné období života v pokojném, důstojném, láskyplném a kultivovaném prostředí, které hospic nabízí.