Odborní garanti projektu

Od 12/2016 se ujala role garanta MUDr. Viola Svobodová, MUDr. Miloslava Straková a MUDr. Mgr. Magdalena Chvílová Weberová.

Paní doktorka Marie Svatošová ukončila v září roku 2016 své garantství z důvodu vytížení a pokročilého věku. Stále však zůstává naším podporovatelem.

MUDr. Viola Svobodová

Zakladatelka hospice sv. Alžběty v Brně, kde 12 let působila jako primářka.

„To, čeho dosáhl člověk v životě, třeba postavení, majetku, je najednou ničím proti vztahům, které prožil. Život je o vztazích, v nich je vlastně smysl života,“  Viola Svobodová

MUDr. Miloslava Straková

Primářka Oddělení dlouhodobě nemocných v Havlíčkově Brodě; pracuje také na ARO, ambulanci léčby bolesti a paliativní péče + konsilirání péče v tomto oboru pro celou nemocnici; odborný garant domácí hospicové péče Oblastní charity Havlíčkův Brod a Oblastní charity Pelhřimov; odborný garant pro ambulanci léčby bolesti v Čáslavi

MUDr. Mgr. Magdalena Chvílová Weberová

Nemocnice Havlíčkův Brod – primář dětské odd. X/ 2014 zástupce primáře dětské odd. do IX/ 2012 neonatologie – ordinariát do r. 2014

Nemocnice Havlíčkův Brod – poradny a „horké linky pro kojící matky“ při dětském odd. Havl. Brod – ambulance vývojové péče pro nedonošené a perinatálně ohrožené děti při dětském odd. Nemocnice H. Brod.

Všeobecná fakultní nemocnice Praha od května r. 2011 – do března 2016, lékař Ambulance Centra komplexní péče pro děti s perinatální zátěží Kliniky dětí a dorostu, VFN, Ke Karlovu 2, Praha 2 – úvazek 0,25 od dubna 2016 DPP Statutární zástupce nestátní neziskové organizace (dále NNO) Oblastní charita Havl.Brod do 2015.

Zakladatel a celkem 20 let praxe spoluřízení nestátní neziskové organizace a z spoluřízení nestátního zdravotnického zařízení – Charitní domácí ošetřovatelská péče, které je jedním z projektů této NNO, spoluzakladatel domácí hospicové péče OCH Havlíčkův Brod Člen Etické komise DCH Hradec Král Regionální neonatolog kraje Vysočina od r. 2002