Příspěvky autora T M:

Recitál Pavla Lutnera a jeho hostů v Havlíčkově Brodě

V Havlíčkově Brodě se můžeme těšit na Recitál Pavla Lutnera, který podpoří záměr vybudování lůžkového hospice pro Vysočinu. Recitál se bude konat v prostorách Církve bratrské (Strážná 1364, Havlíčkův Brod) ve čtvrtek 22. 11. 2018 od 19.00 hodin. Veřejnost je srdečně zvána! www.pavel.lutner.cz

Zapalme svíčku 2018 v Havlíčkově Brodě

Akce „Zapalme svíčku“ proběhne druhou prosincovou neděli v Havlíčkově Brodě. V neděli 9. 12. v 16.hodin v nemocniční kapli v areálu nemocnice – budova č. 15, Husova 2624. Vzpomínkovým setkáním provede mluvené i čtené slovo a verše duchovních místních církví prokládané živou hudbou a písněmi žáků Soukromé základní umělecké školy Nuselská. Akce se koná u příležitosti světového dne památky zesnulých dětí a pořádá…

Trhy řemesel v Havlíčkově Brodě

V sobotu 17. 11. 2018 budeme mít stánek s výrobky našich dobrodinců při trzích řemesel na náměstí v Havlíčkově Brodě. Přijďte nás navštívit a zakoupit si něco pěkného třeba už na Vánoce. Podpoříte tak náš záměr – vybudování lůžkového hospice na Vysočině. Těšíme se na Vás!

Setkání přátel hospice Mezi stromy

V Havlíčkově Brodě se v říjnu setkali členové Spolku pro lůžkový hospic Mezi stromy, z. s. spolu s  jeho aktivními členy a také dobrodinci, kteří záměry spolku podporují. Proběhla členská schůze týmu a také beseda s paní Mgr. Helenou Maláškovou, bývalou pastorační asistentkou hospice sv. Alžběty v Brně. Ta sdílela své zkušenosti a zajímavá svědectví ze…

Podzimní knižní veletrh 2018

Také letos jsme se zúčastnili Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě prodejem výrobků od našich dobrodinců. Výtěžek z akce je 6 000 Kč na podporu výstavby lůžkového hospice pro Vysočinu. DĚKUJEME! Velice si vážíme této Vaší podpory! Náš VELKÝ DÍK patří i paní PhDr. Markétě Hejkalové za to, že nám umožnila už potřetí na knižním…

Beseda s Janem Paulem – autorem knihy O štěstí v umírání

Výtěžek ze vstupného byl 2 800 Kč – peníze jsou určeny na podporu výstavby lůžkového hospice pro Vysočinu. DĚKUJEME! Fotogalerie z akce Světový den hospice a paliativní péče symbolicky spojuje hospice a zařízení paliativní péče. Jeho smyslem je informovat širokou veřejnost o možnostech této péče. U příležitosti tohoto dne pořádá Krajská knihovna Vysočiny dne 18. 10….

Stánek Mezi stromy na Podzimním knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě

Na letošním Podzimním knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě (5. – 6. 10. 2018) můžete potkat i stánek MEZI STROMY, kde budete moci podpořit záměr vybudování lůžkového hospice pro Vysočinu a třeba i zakoupit si něco pěkného pro radost. Záměr vybudování lůžkového hospice pro Vysočinu podporuje MARKÉTA HEJKALOVÁ, ředitelka Podzimního knižního veletrhu, vydavatelka, spisovatelka, překladatelka –…

Benefiční koncert v Přibyslavicích podpořil hospicovou a paliativní péči

Děkujeme za dar 7 690 Kč vzešlý z benefičního koncertu v Přibyslavicích! Římskokatolická farnost Přibyslavice a Musica animata uspořádaly benefiční koncert duchovní hudby pod záštitou paní Mgr. Marie Dudíková, kandidátky do Senátu ČR. Koncert „IN PARADISUM“ se konal na začátku září v kostele Narození Panny Marie v Přibyslavicích. Výtěžek koncertu byl věnován na hospicovou a paliativní péči…