poradna mezi stromy


Poradna Mezi stromy poskytuje informace, podporu a doprovázení onkologicky nemocným osobám v jakékoliv fázi onemocnění, nevyléčitelně nemocným v paliativní péči, rodinám a blízkým těchto nemocných, dlouhodobě pečujícím, pozůstalým a rodičům po perinatální ztrátě.

O poradně

Poradna Mezi stromy poskytuje informace, podporu a doprovázení onkologicky nemocným osobám v jakékoliv fázi onemocnění, nevyléčitelně nemocným v paliativní péči, rodinám a blízkým těchto nemocných, dlouhodobě pečujícím, pozůstalým a rodičům po perinatální ztrátě. Poradna díky této podpoře a pomoci minimalizuje nepříznivé důsledky tohoto náročného životního období a hledá nejlepší způsoby řešení situace s důrazem na zachování důstojnosti a respektování životních hodnot člověka.

Poradna poskytuje psychosociální pomoc

 • onkologicky nemocným v jakékoliv fázi jejich onemocnění
 • nevyléčitelně nemocným v paliativní péči
 • rodinám a blízkým nemocných
 • dlouhodobě pečujícím
 • pozůstalým
 • rodičům po perinatální ztrátě

V rámci sociálního poradenství je poskytováno:

 • informace o nároku na sociální dávky a jiné možnosti finančního zabezpečení
 • pomoc při vyřizování invalidního důchodu, vdovského či vdoveckého
 • pomoc při vyřízení příspěvku na péči
 • doprovod na úřady
 • informace o možnostech pracovního uplatnění v návaznosti na limity onemocnění
 • pomoc při postupném návratu do zaměstnání nebo při hledání nového pracovního místa
 • poradenství o možnostech života se zdravotním omezením
 • podpora pozůstalých
 • podpora dlouhodobě pečujících

V rámci psychologického poradenství je poskytováno:

 • odborné psychologické poradenství a psychoterapie
 • podpora v době diagnostiky onemocnění, v době čekání na diagnózu, v průběhu léčby a po ukončení léčby
 • podpora v procesu přechodu do invalidního důchodu
 • podpora při návratu do zaměstnání
 • podpora v době ukončení léčby a převedení na paliativní léčbu
 • podpora pro rodiny nemocných
 • podpora při sdělování diagnózy rodině
 • doprovázení dlouhodobě pečujících
 • doprovázení pozůstalých
 • doprovázení při perinatální ztrátě

Cílem služby je:

 • pomoci uživateli zorientovat se v náročné životní situaci a zvládnout ji tak, aby důsledky této nepříznivé životní situace byly co nejmenší
 • pomoci nalézt nejlepší možný způsob řešení životní situace s důrazem na zachování důstojnosti s respektem k životním hodnotám uživatele
 • poskytnout psychologickou, psychoterapeutickou a duchovní péči a kontakt na psychiatrickou a právní pomoc
 • zprostředkovat kontakty a informace související s kvalitní péčí v situaci závažného onemocnění s cílem zajištění kvalitní paliativní péče v souladu s přáním uživatele a jeho rodiny
 • poskytnout pomoc při vyřizování běžných záležitostí a pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným prostředím
 • poskytnout podporu těm, kteří o nemocné pečují v domácím prostředí
 • doprovodit pozůstalé v období zármutku, pomoci jim v době truchlení a doprovázet je při hledání a orientaci v nové životní situaci, kdy budou dále žít bez svého blízkého

PORADENSTVÍ JE BEZPLATNÉ A LZE HO POSKYTNOUT I TELEFONICKY.

Kontakty

Vedoucí poradny a sociální poradenství

Bc. Marcela Kubátová

poradna@hospicmezistromy.cz

tel. 728 469 580

Psychologické poradenství

PhDr. Ludmila Novotná

novotna@hospicmezistromy.cz

tel. 722 615 937

Adresa poradny

Budova Domova pro seniory Havlíčkův Brod
Husova 2119
580 01 Havlíčkův Brod
starší část budovy Domova pro seniory
2. nadzemní podlaží, naproti schodům

Provozní doba

Sociální poradenstvíPsychologické poradenství
Pondělí09.00 – 11.00 ambulantní11.00 – 17.00 ambulantní
Úterý09.00 – 12.00 terénní09.00 – 16.00 ambulantní
Středa09.00 – 12.00 ambulantní12.00 – 18.00 ambulantní
Čtvrtek08.00 – 12.00 ambulantní10.00 – 12.00 terénní
Pátek09.00 – 11.00 terénní

Dokumenty

Leták s informacemi

Pravidla poskytované služby

Projekty

Nákup automobilu pro terénní formu služby odborné sociální poradenství

Registrační číslo projektu:  CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0011371

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU, prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.

Obsah projektu: Nákup automobilu pro terénní formu služby odborné sociální poradenství.

Cíl projektu: Zvýšit kvalitu a dostupnost sociálního a psychologického poradenství pro všechny cílové skupiny v Havlíčkově Brodě a v okolí  30ti kilometrů od Havlíčkova Brodu.

Výsledek projektu: Pořízení automobilu, kterým služba dosud nedisponuje, umožní poskytovat vyšší úroveň sociálních služeb, zvýší se časová a místní dostupnost služby pro všechny cílové skupiny.,

Název programu: Integrovaný regionální operační program

Název výzvy: 8. výzva MAS KRÁLOVSKÁ STEZKA-IROP-SOCIÁLNÍ SLUŽBY