Poradna Mezi stromy

Poradna Mezi stromy poskytuje informace, podporu a doprovázení onkologicky nemocným osobám v jakékoliv fázi onemocnění, nevyléčitelně nemocným v paliativní péči, rodinám a blízkým těchto nemocných, dlouhodobě pečujícím, pozůstalým a rodičům po perinatální ztrátě. Snahou Poradny je, aby díky této podpoře a pomoci byly minimalizovány nepříznivé důsledky tohoto náročného životního období a byl nalezen co možná nejlepší způsob řešení situace s důrazem na zachování důstojnosti a respektování životních hodnot osob.

 

Poradna poskytuje psychosociální pomoc

 • onkologicky nemocným v jakékoliv fázi jejich onemocnění
 • nevyléčitelně nemocným v paliativní péči
 • rodinám a blízkým nemocných
 • dlouhodobě pečujícím
 • pozůstalým
 • rodičům po perinatální ztrátě

V rámci sociálního poradenství je poskytováno:

 • informace o nároku na sociální dávky a jiné možnosti finančního zabezpečení
 • pomoc při vyřizování invalidního důchodu, vdovského či vdoveckého
 • pomoc při vyřízení příspěvku na péči
 • doprovod na úřady
 • informace o možnostech pracovního uplatnění v návaznosti na limity onemocnění
 • pomoc při postupném návratu do zaměstnání nebo při hledání nového pracovního místa
 • poradenství o možnostech života se zdravotním omezením
 • podpora pozůstalých
 • podpora dlouhodobě pečujících

V rámci psychologického poradenství je poskytováno:

 • odborné psychologické poradenství a psychoterapie
 • podpora v době diagnostiky onemocnění, v době čekání na diagnózu, v průběhu léčby a po ukončení léčby
 • podpora v procesu přechodu do invalidního důchodu
 • podpora při návratu do zaměstnání
 • podpora v době ukončení léčby a převedení na paliativní léčbu
 • podpora pro rodiny nemocných
 • podpora při sdělování diagnózy rodině
 • doprovázení dlouhodobě pečujících
 • doprovázení pozůstalých
 • doprovázení při perinatální ztrátě

Cílem služby je:

 • pomoci uživateli zorientovat se v náročné životní situaci a zvládnout ji tak, aby důsledky této nepříznivé životní situace byly co nejmenší
 • pomoci nalézt nejlepší možný způsob řešení životní situace s důrazem na zachování důstojnosti s respektem k životním hodnotám uživatele
 • poskytnout psychologickou, psychoterapeutickou a duchovní péči a kontakt na psychiatrickou a právní pomoc
 • zprostředkovat kontakty a informace související s kvalitní péčí v situaci závažného onemocnění s cílem zajištění kvalitní paliativní péče v souladu s přáním uživatele a jeho rodiny
 • poskytnout pomoc při vyřizování běžných záležitostí a pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným prostředím
 • poskytnout podporu těm, kteří o nemocné pečují v domácím prostředí
 • doprovodit pozůstalé v období zármutku, pomoci jim v době truchlení a doprovázet je při hledání a orientaci v nové životní situaci, kdy budou dále žít bez svého blízkého

PORADENSTVÍ JE BEZPLATNÉ A LZE HO POSKYTNOUT I TELEFONICKY.


Kontakt

Vedoucí poradny a sociální poradenství – tel. +420 728 469 580

Psychologické poradenství – tel. +420 722 615 937

Email: poradna@hospicmezistromy.cz


PROVOZNÍ DOBA

 

Sociální poradenství

Psychologické poradenství

Pondělí 9.00 – 11.00 ambulantní 11.00 – 17.00 ambulantní
Úterý 9.00 – 12.00 terénní 9.00 – 16.00 ambulantní
Středa 9.00 – 12.00 ambulantní 12.00 – 18.00 ambulantní
Čtvrtek 8.00 – 12.00 ambulantní 10.00 – 12.00 terénní
Pátek 9.00 – 11.00 terénní

 

 

Kde nás najdete?

Nemocnice Havlíčkův Brod
Husova 2624
580 01 Havlíčkův Brod
budova č. 13., 3. nadzemní podlaží, místnost č. 20 (vedle ambulance pro léčbu bolesti)

 

PRAVIDLA POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Leták ke stažení

Projekty

Nákup automobilu pro terénní formu služby odborné sociální poradenství

Registrační číslo projektu:  CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0011371

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU, prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.

Obsah projektu: Nákup automobilu pro terénní formu služby odborné sociální poradenství.

Cíl projektu: Zvýšit kvalitu a dostupnost sociálního a psychologického poradenství pro všechny cílové skupiny v Havlíčkově Brodě a v okolí  30ti kilometrů od Havlíčkova Brodu.

Výsledek projektu: Pořízení automobilu, kterým služba dosud nedisponuje, umožní poskytovat vyšší úroveň sociálních služeb, zvýší se časová a místní dostupnost služby pro všechny cílové skupiny.,

Název programu: Integrovaný regionální operační program

Název výzvy: 8. výzva MAS KRÁLOVSKÁ STEZKA-IROP-SOCIÁLNÍ SLUŽBY