o nás


Spolek pro lůžkový hospic Mezi stromy vznikl v roce 2015. Naším hlavním cílem bylo vybudovat lůžkový hospic pro Vysočinu, který se v současné době staví. Stavbu hospice zaštítil Kraj Vysočina, pozemek darovalo město Havlíčkův Brod. Naše organizace bude hospic provozovat v režimu nestátní neziskové organizace.

Poslání

Posláním spolku je vytvořit pokojné a laskavé prostředí pro nevyléčitelně nemocné, umírající a jejich rodiny, v němž mohou nemocní prožít toto životní období důstojně, se svými blízkými a se zajištěnou profesionální paliativní péčí.

Proč název Mezi stromy

MEZI. Nacházíme-li se MEZI, nejsme sami. A o to nám jde především, aby lidé v našem hospici měli možnost strávit poslední dny MEZI svými, v důstojném prostředí a v bezečí MEZI profesionálně vyškolenými a zároveň kvalitními lidmi. Věříme, že takto MEZI může být člověk více sám sebou.

MEZI STROMY. Tam bývá lidem dobře. Rádi chodíme na vycházky do lesa, protože zde nacházíme klid a vnímáme tak sílu života. Strom také symbolizuje lidský život ve své plnosti: pevně zakořeněný, rozvětvený do mnoha vztahů, nesoucí plody a směřující k nebi: MEZI nebem a zemí.

MEZI STROMY HOSPIC. V našich představách má být hospic mezi stromy. Aby byl součástí přírody a koloběhu světa. Aby z jeho oken byl příjemný pohled. Aby bylo kam vyjít, o co se opřít a zůstala možnost se svobodně nadechnout.

MEZI STROMY HOSPIC PRO VYSOČINU. Kde jinde, než na Vysočině by měl stát Hospic mezi stromy? V našem krásném kraji, kde je zvlněná krajina poseta lesy. Z tohoto prostředí vycházíme a ono se promítá do nás. Chceme dopřát všem, kdo přijdou do našeho hospice, aby mohli setrvávat v srdci Vysočiny a srdcem ve Vysočině.

…a pochopíte, že jsme název nehledali, ale že si on našel nás.

Kontakty

ředitelka, statutární zástupce

PhDr. Ludmila Novotná

novotna@hospicmezistromy.cz

tel. 722 615 937

Správní rada:

předsedkyně

Eva Švecová

místopředseda

Mgr. Michal Novotný

členové

Ing. Jan Dokulil / Ing. Petr Holý / JUDr. Renata Korečková

Revizní komise:

předsedkyně

Ing. Jana Horáková

členové

Dáša Paulusová / Marie Jelínková