hospic mezi stromy


Jsme moc rádi, že se po mnoha letech podařilo zahájit stavbu lůžkového hospice. Zahájení provozu se plánuje nejpozději na 1. 1. 2025.

Stavba

V říjnu 2022 započaly stavební práce na lůžkovém hospici. Podívejte se na aktuální fotografie ze stavby a vizualizaci:

Služby hospice

Hospic je zdravotně sociální zařízení, které se věnuje komplexní péči o nevyléčitelně nemocné a umírající. Je zde poskytována paliativní péče, což je komplexní, aktivní a na kvalitu života orientovaná péče poskytovaná pacientovi, který trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém nebo konečném stadiu. Cílem paliativní péče je zmírnit bolest a další tělesná a duševní strádání, zachovat pacientovu důstojnost a poskytnout podporu jeho blízkým.

Pro koho je hospic určen?

  • nevyléčitelně nemocným v závěrečné fázi jejich onemocnění a umírajícím    
  • rodině a blízkým nemocného
  • pozůstalým zemřelých pacientů

Kdo v hospici pracuje?

V hospici pracuje multidisciplinární tým odborníků.

Tento tým tvoří lékaři, zdravotní sestry, psycholog / psychoterapeut, sociální pracovník a duchovní.

Multidisciplinární přístup umožňuje péči o člověka jako o celistvou bytost – z biologického, psychologického, sociálního i spirituálního pohledu

Cílem je zajistit co nejkvalitnější odbornou péči o nemocného a jeho rodinu a vytvořit zde takové prostředí, aby nemocný spolu s rodinou prožil závěrečné období života v pokojném, důstojném, láskyplném a kultivovaném prostředí, které hospic nabízí.

Lůžkový hospic v Havlíčkově Brodě nabídne

  • 20 lůžek pro nemocné v závěrečné fázi jejich nevyléčitelného onemocnění,
  • specializovanou paliativní péči, kterou bude zajišťovat multidisciplinární tým odborníků (lékaři, zdravotní sestry, pečovatelé, sociální pracovník, psychoterapeut, duchovní),
  • péči o rodiny a blízké nemocného,
  • doprovázení pro pozůstalé,
  • přednášky a semináře se zaměřením na paliativní péči, témata života a smrti pro odbornou i laickou veřejnost.

Tým

Tým pro lůžkový hospic se nyní připravuje a bude na web doplněn se zahájením provozu. Do té doby můžete v případě zájmu kontaktovat vedení spolku.

Odborní garanti projektu

MUDr. Viola Svobodová

Zakladatelka hospice sv. Alžběty v Brně, kde 12 let působila jako primářka.

„To, čeho dosáhl člověk v životě, třeba postavení, majetku, je najednou ničím proti vztahům, které prožil. Život je o vztazích, v nich je vlastně smysl života,“ Viola Svobodová

MUDr. Miloslava Straková

Primářka Oddělení dlouhodobě nemocných v Havlíčkově Brodě; pracuje také na ARO, ambulanci léčby bolesti a paliativní péče + konsilirání péče v tomto oboru pro celou nemocnici; odborný garant domácí hospicové péče Oblastní charity Havlíčkův Brod a Oblastní charity Pelhřimov; odborný garant pro ambulanci léčby bolesti v Čáslavi

MUDr. Mgr. Magdalena Chvílová Weberová

Nemocnice Havlíčkův Brod – primář dětské odd. X/ 2014 zástupce primáře dětské odd. do IX/ 2012 neonatologie – ordinariát do r. 2014

Nemocnice Havlíčkův Brod – poradny a “horké linky pro kojící matky” při dětském odd. Havl. Brod – ambulance vývojové péče pro nedonošené a perinatálně ohrožené děti při dětském odd. Nemocnice H. Brod.

Všeobecná fakultní nemocnice Praha od května r. 2011 – do března 2016, lékař Ambulance Centra komplexní péče pro děti s perinatální zátěží Kliniky dětí a dorostu, VFN, Ke Karlovu 2, Praha 2 – úvazek 0,25 od dubna 2016 DPP Statutární zástupce nestátní neziskové organizace (dále NNO) Oblastní charita Havl.Brod do 2015.

Zakladatel a celkem 20 let praxe spoluřízení nestátní neziskové organizace a z spoluřízení nestátního zdravotnického zařízení – Charitní domácí ošetřovatelská péče, které je jedním z projektů této NNO, spoluzakladatel domácí hospicové péče OCH Havlíčkův Brod Člen Etické komise DCH Hradec Král Regionální neonatolog kraje Vysočina od roku 2002.