vzdělávání


Za velmi důležité považujeme vzdělávání odborné a laické veřejnosti v oblasti hospicové a paliativní péče, v tématech týkajících se umírání a smrti.

Odborné konference

Pravidelně pořádáme  odborné  konference  o hospicové  a paliativní  péči

Archiv

Materiály k tématu

Brožura o doprovázení na posledním úseku cesty

Charta práv umírajících