„dopisy pro radost“ 2021


V čase Vánoc jsme ve spolupráci se Základní školou ve Štokách předali několik „Dopisů pro radost“ obyvatelům Domova pro seniory v Havlíčkově Brodě a v Břevnici. Dopisy napsaly a nakreslily děti z 2., 3. a 4. třídy a mohly tak seniory v tomto neutěšeném čase obdarovat a potěšit. Někteří senioři na zaslané dopisy dětem odpověděli, a tak radost pokračovala dál. Děkujeme všem, kdo se do projektu zapojili!