odborná konference 2016


Spolek pro lůžkový hospic Mezi stromy, z. s. si Vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci v rámci

DNE HOSPICOVÉ A PALIATIVNÍ PÉČE NA VYSOČINĚ

ve středu 6. 4. 2016 v Jihlavě, Dělnický dům, Žižkova 1696/15

s tématem

DŮSTOJNOST A KVALITA ŽIVOTA NA POSLEDNÍM ÚSEKU CESTY

Obrázek | Zdroj: Hospic Prachatice

„Umírající lidé potřebují prostor, aby zůstali sami sebou“

Cecily Saundersová

Odborná garance konference:

asociace-poskytovatelu-hospicove-paliativni-pece

Konference je akreditována u České lékařské komory a České asociace sester.

Vzdělávací akce je pořádaná dle stavovského předpisu ČLK č. 16 – 3 kredity pro lékaře | 4 kredity pro zdravotní sestry.

Odborný garant konference

MUDr. Miloslava Straková (primářka oddělení dlouhodobě nemocných nemocnice Havlíčkův Brod)

Přihlašování na konferenci

Pomocí elektronického formuláře zde.

E-mailem u MUDr. Ivany Vítů, koordinátorky konference: vitu@hospicmezistromy.cz (pokud chcete získat kreditní body, uveďte vedle jména i datum narození, adresu, pracoviště a Vaši funkci).

Konec přihlašování 18. 3. 2015

Účastnický příspěvek

Účastnický příspěvek činí 400 Kč.

Platbu je možné provést on-line zde, nebo na bankovní účet u FIO banky č. 2600 8474 82 / 2010 (do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a datum narození, jako variabilní symbol použijte 642016).

Program

7.55 – 8.25 registrace účastníků

8.30 – 9.00 přivítání hostů

Úvodní slovo garanta projektu založení lůžkového hospice v Kraji Vysočina | MUDr. Marie Svatošová

Úvodní slovo za Spolek pro lůžkový hospic Mezi stromy | PhDr. Ludmila Novotná

9.00 – 9.15 Mgr. Petr Krčál | Aktuální situace hospicové péče na Vysočině

9.15 – 9.30 MUDr. Vít Kaňkovský | Otazníky kolem organizace a financování hospicové péče v ČR.

9.30 – 9. 50 Phdr. Robert Huneš | Hospicová péče v ČR (Zdravotnický systém v ČR – past nebo útočiště pro umírajícího pacienta?)

9.50 – 10.10 DISKUSE

10.00 – 10.30 OBČERSTVENÍ

10.30 – 11.00 Ocenění prací výtvarné soutěže „Vím, odkud rostu“ | prezentace hospice Mezi stromy

11.00 – 11.20 MUDr. Viola Svobodová | Důstojnost člověka ve zdraví a nemoc

11.20 – 11.40 Jan Vrátný | Poslední chvíle člověka, smíření nebo rezignace

11.40 – 12.00 DISKUSE

12.00 – 12.20 Petr Wiselka | Důstojnost při péči o umírajícího člena rodiny

12.20 – 12.40 Hudební vystoupení

12.40 – 13.40 OBĚD

13.40 – 13.50 Čtení Josef Kundera

13.50 – 14.20 MUDr. Marie Svatošová | Koho milosrdná lež šetří, koho poškozuje

14.20 – 15.00 ZÁVĚREČNÁ DISKUSE

15.00 – 15.05 ZÁVĚR

Představení vybraných řečníků a abstrakty jejich příspěvků

  • MUDr. Marie Svatošová – lékařka, spisovatelka a publicistka, zakladatelka prvního hospice a hospicového hnutí v ČR

Koho milosrdná lež šetří, koho poškozuje

Umírání může být klidné a důstojné pouze za předpokladu, že pacient i jeho rodina dospěje do fáze smíření, přijetí neodvratitelné skutečnosti. Do té doby je to bolavý boj, bolavý zápas. V atmosféře lži, jakkoliv dobře míněné, není možné fáze smíření dosáhnout. Výsledkem je na straně nemocného ztráta důvěry, pocit osamocení, nepochopení, někdy i zrady nejbližších, na straně pozůstalých pak dlouhodobé výčitky svědomí ze selhání.

  • MUDr. Viola Svobodová – lékařka, zakladatelka lůžkového hospice v Brně

Důstojnost člověka ve zdraví a v nemoci

Krátký pohled na to, jak vnímá člověk svou důstojnost ve zdraví a jak se jeho pohled mění v nemoci. Tíha bezmocnosti a prožitek mnoha ztrát přináší mnohým nemocným také pocit ztráty hodnoty života a své důstojnosti. Malý příspěvek o tom, jak můžeme my těmto lidem pomoci.

  • Jan Vrátný – zdravotní bratr v domácím hospici Cesta domů

Poslední chvíle člověka, smíření nebo rezignace

Jak se nemocní v hospici vyrovnávají s tím, že brzy zemřou? Jak přijímají svoji vlastní smrt? Jak to prožívá jejich okolí? Co je podstatné v posledních chvílích života? Jak dobře nabízet naši pomoc tak, aby bylo zachováno svobodné rozhodnutí nemocného?

  • Petr Wiselka – vedoucí oblasti Slezské Diakonie Třinec, Frýdek – Místek, Zlínský kraj, spolupracuje s domácím hospicem Ondrášek

Důstojnost při péči o umírajícího člena rodiny

Krátké osobní zamyšlení nad tím, jak vnímají svoji důstojnost rodinní příslušníci při umírání svého blízkého člena rodiny. Jak se vypořádat s bezmocí, nejistotou a často i se ztrátou důstojnosti. Jak můžeme pomoci rodině, otcům, sourozencům a dalším blízkým.

  • PhDr. Robert Huneš – prezident APHPP a ředitel hospice v Prachaticích

Hospicová péče v ČR (Zdravotnický systém v ČR – past nebo útočiště pro umírajícího pacienta?)

Přednáška odpovídá na otázky spojené se vznikem a rozšířením hospiců v ČR, definuje cíl a ideál hospicové péče, formy hospicové péče, dojezdovou vzdálenost do hospicových zařízení a územní působení, zdravotní a sociální rozměr péče, právní postavení hospiců, jejich financování ad.

Sponzoři:

karmel.ashx_
63219107_

Fotogalerie z konference 6. 4. 2016