Projekt hospic Mezi stromy

V roce 2017 byl záměr vybudování lůžkového hospice upraven a rozšířen. V návaznosti na Koncepci paliativní péče kraje Vysočina chceme vybudovat Centrum paliativní péče (CPP) v Havlíčkově Brodě.

Tento projekt zahrnuje lůžkový hospic, stacionář pro onkologicky a nevyléčitelně nemocné a poradnu pro nemocné, jejich blízké a pozůstalé.

V centru paliativní péče tak bude poskytována psychosociální péče onkologicky a chronicky nemocným a komplexní paliativní péče nevyléčitelně nemocným.

A co konkrétně nabídne Centrum paliativní péče (CPP) v Havlíčkově Brodě?

 • Specializovanou paliativní péči o nemocné a umírající
 • Psychosociální pomoc o onkologicky a chronicky nemocné a jejich blízké
 • Péči o rodiny a blízké, hospic pomůže zajistit kvalitní zázemí pro neomezené doprovázení nemocného
 • Sociální a psychologické poradenství pro nemocné, pro rodiny i pro pozůstalé
 • Duchovní doprovázení – podpora nemocného i rodiny
 • Provozování ambulance specializované paliativní péče
 • Preterminální péče pro onkologicky nemocné, dlouhodobě a nevyléčitelně nemocné v rámci paliativní ambulance, sociálního a psychologického poradenství s možností zapojit se do podpůrných skupin
 • Respitní pobyty pro dlouhodobě nemocné (krátkodobá úlevová péče pro rodinné příslušníky, kteří trvale pečují o vážně nemocného)
 • Paliativní péče pro děti s nevyléčitelným onemocněním, pomoc rodinám a možnost respitních pobytů
 • Stacionář pro pacienty s nevyléčitelným onemocněním, jejichž aktuální stabilizovaný zdravotní stav umožňuje využít služby hospice
 • Půjčovna zdravotnických pomůcek
 • Spolupráce s poskytovateli paliativní péče (mobilními hospicovými službami), které v rámci kraje Vysočina fungují
 • Péče o pozůstalé v individuální i skupinové formě (podpůrné skupiny)
 • Prostor pro veřejnou diskusi na téma etických principů v péči o nemocné v našem zdravotnictví, respektování práv nemocných a jejich důstojnosti, …
 • Vzdělávání se zaměřením na témata života a smrti, umírání – která patří k životu – pro odbornou i laickou veřejnost; vzdělávání v oblasti paliativní a hospicové péče
 • Vytvoření spolupráce s existující sítí zdravotnických a sociálních institucí a začlenění se do této sítě v rámci kraje Vysočina
 • Péči o dlouhodobě pečující
 • Práci s dobrovolníky
 • Spolupráci s poskytovateli zdravotních a sociálních služeb v regionu Havlíčkův Brod
 • Služby pro širokou veřejnost – kulturně vzdělávací centrum, prostory pro služby (fyzioterapie, masáže, kadeřnictví, kosmetika, masáže), jako prostor pro začlenění hospice do přirozeného života v obci.