Projekt hospic Mezi stromy

Kraj Vysočina je posledním krajem, kde lůžkový hospic není. Chceme, aby i zde měli lidé možnost umírat v důstojném a pokojném prostředí hospice, v péči profesionálů vzdělaných v paliativní péči. Proto usilujeme o výstavbu tohoto zařízení.

Zde přinášíme video s vizualizací hotové stavby lůžkového hospice Mezi stromy: