Přednáška MUDr. Marie Svatošové v Jihlavě


Ve středu 2. března proběhne ve spolupráci s Vysokou školou polytechnickou v Jihlavě přednáška paní doktorky Marie Svatošové, zakladatelky prvního lůžkového hospice v České republice. Zvána je veřejnost.

Přednáška v Havlíčkově Brodě

Přednáška v Havlíčkově Brodě

Přednáška je součástí prezentace projektu hospice Mezi stromy pro Vysočinu. Svým obsahem přiblíží široké veřejnosti problematiku doprovázení nevyléčitelně nemocných a umírajících v prostředí hospice.

Doktorka Marie Svatošová je odbornou garantkou tohoto projektu.

Hospic je místo, kde lidé mohou prožít konec svého života v důstojných podmínkách a kde budou vnímáni jako plnohodnotné lidské bytosti, jimž je věnována komplexní péče týmem odborníků (lékaře, zdravotní sestry, psychoterapeut, sociální pracovník, duchovní).

Takové místo na Vysočině stále chybí a Spolek pro lůžkový hospic Mezi stromy usiluje o to, aby se tato situace změnila.

„S městem Jihlava v současné době jednáme ohledně pozemku, kde by mohl hospic stát,“ říká Ludmila Novotná ze spolku Mezi stromy.

Partnersky se přednášky zúčastní Domácí hospic Vysočina a Bárka – Charitní domácí hospicová péče Jihlava. Obě tyto organizace poskytují hospicovou péči v domácím prostředí na Jihlavsku.

„Zemřít doma považujeme za nejlepší možnou alternativu pro člověka, který je na konci své životní cesty. K tomu však nemá podmínky každý. Pro ty, kteří doma zemřít nemohou, bychom měli mít alternativu hospice. Lůžkový hospic je hned druhou nejlepší možností, kterou můžeme zvolit pro důstojné umírání,“ řekla závěrem Novotná.

Přednáška se uskuteční ve středu 2. března 2016 od 16 hodin v aule Vysoké školy polytechnické Jihlava, Tolstého 1556/16. Vstupné je dobrovolné.

přednáška_Jihlava