Setkání týmu “Mezi stromy” v Havlíčkově Brodě


V Havlíčkově Brodě se setkal širší tým pro hospic Mezi stromy. Tým tvoří lékaři, zdravotní sestry, ošetřovatelé  a dobrovolníci.

Jednalo se o pracovní setkání týmu, jehož součástí byla krátká přednáška paní doktorky Strakové o rozdílech paliativní péče na ARO a ODN a workshop zaměřený na osobní postoj ke smrti a umírání.

Téma workshopu  bylo zvoleno proto, že je velmi důležité, aby pracovníci hospice měli otázky kolem umírání a smrti zpracovány. A to do takové míry, aby mohli umírající kvalitně doprovázet.