Přednáška Hospice a umění doprovázet v Pelhřimově


Přednáška Hospice a umění doprovázet MUDr. Marie Svatošové, zakladatelky prvního lůžkového hospice v České republice, se konala tentokrát v Pelhřimově; a to ve středu 8. června ve spolupráci s místní Městskou knihovnou.

Přednáška je součástí prezentace projektu hospice Mezi stromy pro Vysočinu. Měla přiblížit široké veřejnosti problematiku doprovázení nevyléčitelně nemocných a umírajících v prostředí hospice.

„Na Pelhřimovsku funguje při Charitě domácí hospicová péče. Zemřít doma považujeme za nejlepší možnou alternativu pro člověka, který je na konci své životní cesty,“ řekla dále Novotná. „Pro ty, kteří doma dožít nemohou, bychom měli mít alternativu hospice. Lůžkový hospic je hned druhou nejlepší možností, kterou můžeme zvolit pro důstojné umírání. Ve všech krajích kromě Karlovarského a Vysočiny tato zařízení již fungují,“ řekla Ludmila Novotná z týmu Mezi stromy.

Výtěžek z dobrovolného vstupného byl 2 040 Kč – bude použit ve prospěch lůžkového hospice Mezi stromy.
Všem dárcům děkujeme!