Poděkování farnosti Havlíčkův Brod


Velice děkujeme farnosti Havlíčkův Brod a všem dárcům, kteří se zúčastnili adventních rorátů a přispěli částkou 11 300 Kč pro hospic Mezi stromy. DĚKUJEME!