V Jihlavě se konala druhá odborná konference s tématem hospicové a paliativní péče


V Jihlavě se v druhé půli dubna konala 2. odborná konference, kterou pro zdravotníky, sociální pracovníky a další odborníky pořádal Spolek pro lůžkový hospic Mezi stromy z.s. Ten již přes dva roky usiluje o výstavbu lůžkového hospice pro Vysočinu.

Konference nesla téma „Jsem profesionál a jak zůstat člověkem? Lidskou bytostí v každém okamžiku.“ Přizváni byli řečníci, kteří přiblížili toto téma každý ze svého úhlu pohledu.

MUDr. Vít Kaňkovský

Dříve než promluvili lidé z oboru paliativní péče, vystoupili ti, kteří měli co říci k tématu výstavby lůžkového hospice a stavu paliativní péče na Vysočině i v České republice. Byl to pan Mgr. Jiří Bína, vedoucí odboru sociálních věcí Kraje Vysočina, pan Ing. Jaromír Kalina, náměstek primátora statutárního města Jihlavy a poslanec a krajský zastupitel MUDr. Vít Kaňkovský. Projekt lůžkového hospice představila PhDr. Ludmila Novotná ze Spolku pro lůžkový hospic Mezi stromy z. s.

Terezie Málková z jihlavské Charitní domácí hospicové péče Bárka

MUDr. Viola Svobodová, odborná garantka projektu lůžkového hospice pro Vysočinu

O hranicích při práci s nevyléčitelně nemocnými lidmi promluvila pracovnice v sociálních službách Terezie Málková z jihlavské Charitní domácí hospicové péče Bárka. Dále svůj příspěvek přednesla zdravotní sestra Vladimíra Šopková – týkal se profesionality sestry, jejích pilířů a vývoje. O doprovázení nevyléčitelně nemocných dětí doma byla přednáška ředitelky dětského mobilního hospice Ondrášek, která do Jihlavy přicestovala až z Ostravy. Blok s názvem „Jak mne učili nevyléčitelně nemocní lidskosti“ ukončila lékařka MUDr. Viola Svobodová, odborná garantka projektu lůžkového hospice pro Vysočinu.

Účastníci konference si po obědové pauze mohli vychutnat taneční představení.

Bc. Michaela Čeřovská – ředitelka domácího hospice Sdílení, Telč

Vystoupily žákyně Soukromé základní umělecké školy Havlíčkův Brod, dívky ze 7. ročníku a II. stupně tanečního oboru. Choreografie byla inspirovaná modelem „5 fází smutku“ podle E. Kűbler-Rossové. Autorem taneční kompozice je Jana Šilarová a dívky.

 

Následovalo téma „Jsme zde pro nemocné a jejich rodiny – a kdo je tu pro nás“. Toto přednesla Bc. Michaela Čeřovská – ředitelka domácího hospice Sdílení, Telč. O profesionalitě na hranici života a smrti pak promluvil nemocničního kaplan z Nového města na Moravě RNDr., Mgr. Vojtěch Hrouda, Ph.D. Pozitivním tématem „Hospic, místo radosti“ ukončil konferenci PhDr. Robert Huneš – prezident Asociace poskytovatelů hospicové a paliativní péče, ředitel hospice v Prachaticích.

foto: Dagmar Hosová, Marcela Kubátová

Žákyně Soukromé základní umělecké školy Havlíčkův Brod

FOTOGALERIE:

Foto: Dagmar Hosová, Marcela Kubátová

Partneři