Benefice pro Hospic Mezi stromy v Havlíčkově Brodě


Na našem transparentním účtu přistálo 26 800 Kč z benefice v Havlíčkově Brodě! Děkujeme Soukromé základní umělecké škole Havlíčkův Brod za její uspořádání! Velmi si vážíme všech dobrodinců, kteří se rozhodli naše úsilí jakýmkoli způsobem podpořit!

TISKOVÁ ZPRÁVA:

BENEFICE PRO HOSPIC MEZI STROMY

Žáci a učitelé Soukromé základní umělecké školy Nuselská si připravili benefiční vystoupení na podporu vybudování lůžkového hospice pro Vysočinu. Okolo 250 návštěvníků věnovalo celkově částku 26 800 Kč.

Benefici v kinosále kulturního domu Ostrov moderovali učitelé umělecké školy Bohdan Jůda a Miroslava Vodrážková. V úvodu si na jeviště pozvali PhDr. Ludmilu Novotnou ze spolku Mezi stromy, který usiluje o vybudování lůžkového hospice, a starostu města Havlíčkův Brod Mgr. Jana Tecla. Ludmila Novotná seznámila přítomné s aktuálním vývojem projektu hospice na Vysočině a starosta Havlíčkova Brodu Jan Tecl vyjádřil projektu podporu ze strany města.

Tečkou za úvodní částí byla prezentace, která více přiblížila projekt lůžkového hospice Mezi stromy pro Vysočinu a nastínila celkově poslání hospicové paliativní péče.

Po spíše informativní části o lůžkovém hospici “Mezi stromy” přišlo ke slovu umění. Následovala četba z knihy Anna a Anička autorky Martiny Špinkové podbarvená tóny fléten, kytary a klavíru. Hudebně-literárním programem “O času” provázeli žákyně a žáci spolu se svojí učitelkou Janou Lstibůrkovou.

Benefice pokračovala scénickým vystoupením s názvem “Cesta ke smíření”, které parafrázovalo pět fází smutku při vyrovnávání se s nemocí podle modelu Elisabeth Kübler-Rossové. Postupně se tak na jevišti vystřídaly tancem vyjádřené fáze smutku tak, jak je tato americká psycholožka popsala – popírání, hněv, smlouvání, deprese a smíření.

Následovala choreografie “Světlo” na hudbu Wolfganga Amadea Mozarta, která se inspirovala plamínkem svíčky. Obě taneční vystoupení nastudovala se svými žáky učitelka Jana Šilarová.

Součástí byla i dražba děl žáků výtvarného oboru učitelky Andrey Buráňové. Celkem se pět obrazů a jedna plastika vydražili za 10 700 Kč. Na dobrovolném vstupném se shromáždilo 16 100 Kč.

Jiří Kletečka

VELICE DĚKUJEME ORGANIZÁTORŮM ZA USPOŘÁDÁNÍ BENEFICE 
I PARTNERŮM ZA JEJICH PODPORU!