Knižní veletrh 2017 v Havlíčkově Brodě


Také letos jsme se zúčastnili Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě prodejem výrobků od našich dobrodinců. Výtěžek z akce je 11 500 Kč na podporu výstavby lůžkového hospice pro Vysočinu. DĚKUJEME! Velice si vážíme této Vaší podpory!
Náš VELKÝ DÍK patří i paní PhDr. Markétě Hejkalové za to, že nám umožnila už podruhé na knižním veletrhu být.