Výtvarná díla vyzdobí havlíčkobrodskou nemocnici


Tulipánovým měsícem, právě tím se stal také letošní březen. Už po šesté ho vyhlašuje spolek Amelie. V jeho rámci se po celé republice uskutečňují nejrůznější akce pro ty, kteří se přímo či zprostředkovaně potýkají s onkologickým onemocněním. Probíhají nejrůznější informační a osvětové přednášky, výtvarné workshopy nebo výlety. Nadšenci fotografického umění se mohou zapojit do fotosoutěže a centra Amelie otevírají své dveře veřejnosti. Všechny tyto akce mají tři společné jmenovatele: aktivně vyjádřit účast všem nemocným, informovat a podpořit bezplatné služby center Amelie.

Nemocnice Havlíčkův Brod se spolu se spolkem pro lůžkový hospic Mezi stromy a místními školami a školkami k tulipánovému měsíci připojí s výtvarným projektem „přivolejme s jarem i naději“. “Díky projektu vznikla výtvarná díla, která budou těšit nemocné a jejich blízké a ozdobí prostory nemocnice,” přiblížila Ludmila Novotná ze spolku pro lůžkový hospic. Na výzdobě se podíleli žáci mateřských a základních škol Nuselská, Žižkov, Konečná, Zahradnického, Nad Tratí, V Sadech, Wolkerova, J. V. Stamice, Rozsochatec, Habry a Lipnice nad Sázavou. Návštěvníci nemocnice si ji budou moci prohlédnout od pátku 23. března.

Děkujeme všem, kteří se ochotně do projektu zapojili. Těšíme se ze vzájemné spolupráce.