Tulipánový měsíc v Havlíčkově Brodě


Tulipánovým měsícem se stal také letošní březen. Už po sedmé ho vyhlašuje spolek Amelie. V jeho rámci se po celé republice uskutečňují nejrůznější akce pro ty, kteří se přímo či zprostředkovaně potýkají s onkologickým onemocněním. Probíhají přednášky, kurzy, zážitkové workshopy a další akce.  Všechny tyto akce mají tři společné jmenovatele: aktivně vyjádřit účast všem nemocným, informovat a podpořit bezplatné služby center Amelie.

Nemocnice Havlíčkův Brod se spolu se spolkem pro lůžkový hospic Mezi stromy a místními školami a školkami k tulipánovému měsíci připojí s výtvarným projektem „přivolejme s jarem i naději“.

Krásné tulipány vyrobily děti z mateřských a základních škol, a to z MŠ a ZŠ Slunečnice v Okrouhlici, Dolní Krupé, Štok, MŠ Zahradnického v H.Brodě a děti z nedělní školy Církve Bratrské H. Brod.

Tulipány budou předávat lékaři v ambulancích těm, kdo se osobně či v blízkém okolí setkávají s onkologickým onemocněním.

V rámci tulipánového měsíce se v Havlíčkově Brodě koná přednáška s tématem prevence karcinomu prsu. Přednášet budou vyléčené onkologické pacientky ze spolku Mamma HELP. Přednáška proběhne ve středu 27. 3. 2019 od 16.00 hod v Mateřském centru Zvoneček (Rubešovo nám. 171). Zvána je široká veřejnost.