DOPISY PRO RADOST


V čase Vánoc jsme ve spolupráci se Základní školou ve Štokách předali několik „Dopisů pro radost“ obyvatelům Domova pro seniory v Havlíčkově Brodě a v Břevnici. Dopisy napsaly a nakreslily děti z 2., 3. a 4. třídy a mohly tak seniory v tomto neutěšeném čase obdarovat a potěšit.Někteří senioři na zaslané dopisy dětem odpověděli, a tak radost pokračovala dál.Děkujeme všem, kdo se do projektu zapojili!