Odborníci na hospicovou paliativní péči zavítali do Havlíčkova Brodu


Po dvouleté pauze se v Havlíčkově Brodě uskutečnila konference hospicové paliativní péče, jež byla určena pro odbornou i laickou veřejnost. Přednášející nahlíželi z různého úhlu pohledu na téma utrpení v nemoci a umírání. Zároveň byl prostor na setkání s kolegy, s novými lidmi a také k odpočinku a načerpání nové inspirace. Program se odehrál v sále Staré radnice ve čtvrtek 26. května 2022.

“Nemáme rádi utrpení ve svém životě, nemáme rádi jakoukoliv formu nepohody. Nevyléčitelné onemocnění a umírání však mnohdy přes všechny naše snahy utrpení přináší. Můžeme se setkat s utrpením fyzickým, psychickým, sociálním a také spirituálním. Jak s utrpením zacházet, jak ho ošetřit a mírnit, jak se s ním snad i vyrovnat a přijmout ho jako součást své vlastní životní cesty? Jsou slova Viktora Frankla opravdu uskutečnitelná?” přiblížila předsedkyně Spolku pro lůžkový hospic Mezi stromy Ludmila Novotná hlavní témata, kterými se přednášející konference zabývali.

Konference byla rozdělena do několika částí. V úvodu vystoupil hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek, starosta města Havlíčkův Brod Jan Tecl, odborná garantka Miloslava Straková a předsedkyně spolku Mezi stromy Ludmila Novotná.

Po úvodních slovech následovaly tři bloky skládající se ze dvou přednášek. V prvním příspěvku se Vojtěch Zikmund, spoluzakladatel Domácího hospice Vysočina a pečovatel roku 2019, zamýšlel nad přijetím umírání jako součásti života. Jeho příspěvek doplnil doktor Žvak z Hospice na Svatém Kopečku u Olomouce, který hovořil o řešení refrakterních symptomů a rozdílu mezi eutanázií a paliativní sedací.

Druhý blok zahájila ředitelka domácího hospice RUAH Marta Vacková s přednáškou o specifikách sociální práce v domácím hospici. Na její příspěvek navázala evangelická farářka a nemocniční kaplanka Nemocnice České Budějovice Ludmila Míchalová Mikšíková. Tématem bylo zamyšlení nad utrpením umírajícího (a jeho blízkých) v kontextu spirituální péče.

V posledním bloku po obědové pauze následovala přednáška Umění v paliativní péči lektorky a herečky divadla Minor Michaely Váňové. Celou konferenci uzavřel příspěvek Eutanázie z pohledu české legislativy lékaře a poslance Parlamentu České republiky Víta Kaňkovského.

Během konference si mohli účastníci zakoupit výrobky od dobrodinců, kteří darováním svých výrobků podporují spolek Mezi stromy. Celkově se zde vybralo celkem 12 938 Kč. Všem, kteří přispěli patří velký dík!

Pořadatelem konference byl Spolek pro lůžkový hospic Mezi stromy, z.s. Partnery akce byly Nemocnice Havlíčkův Brod, Domov pro seniory Havlíčkův Brod, Srdce na dlani – Sociální služby města Havlíčkův Brod, Místní Agenda 21 a Zdravá města, obce, regiony České republiky. Mediálně konferenci podpořili Televize HBin Havlíčkův Brod a internetový portál vysocina-news.cz.

Záznamy jednotlivých přednášek jsou k dispozici na našem Youtube kanálu, nebo níže pod fotogalerií.

Záznamy jednotlivých přednášek: