Aukce pro hospic


261 400 Kč – To je skvělý výsledek naší čtvrteční aukce, který využijeme na dovybavení hospice a zahájení provozu. Děkujeme všem, kdo přišli dražit, všem, kteří věnovali svá díla do aukce a všem, kteří pomohli celou akci zajistit.

Speciální poděkování patří Janu Kodetovi z Českého rozhlasu, který celou aukci licitoval.

Příjemná a slavnostní nálada zavládla už při vystoupení sboru Gymnázia Havlíčkův Brod. Přišli také zástupci města Havlíčkův Brod, které bylo jedním z partnerů Benefiční večera.

Celým večerem nás provázela skvělá moderátorka Hela Dvořáková.

Všem srdečné díky!

On-line benefiční aukce přinesla hospici Mezi stromy navíc 44 100 Kč! Děkujeme všem dražitelům, výtvarníkům a dárcům uměleckých děl za velkorysou a štědrou podporu!


TISKOVÁ ZPRÁVA VYDANÁ PŘED AUKCÍ:

Stavba lůžkového hospice v Havlíčkově Brodě zdárně pokračuje a dokončena má být na jaře příštího roku.  Následně bude nutné budovu vybavit a připravit vše potřebné na zahájení provozu, který bude zajišťovat spolek Mezi stromy. Pro zahájení provozu hospice jsou nezbytné i finanční dary. Jednou z větších benefičních akcí, kterou spolek plánuje, je i podzimní benefiční aukce.

„V dubnu tohoto roku jsme s Krajem Vysočina uzavřeli smlouvu o provozování hospice a od té doby intenzivně pracujeme na všem, co je k zahájení provozu potřeba. Od provozně technických záležitostí po přípravu budoucího týmu pracovníků,“ říká Ludmila Novotná, ředitelka hospice.

Hospic bude provozován nestátní neziskovou organizací, a proto bude jeho provoz závislý také na finanční podpoře dárců. „Dárcem se může stát fyzická nebo právnická osoba, dárci na hospic přispívají buď pravidelně každý měsíc částkou, pro kterou se rozhodnou nebo jednorázově, například jednou za rok. Také díky našim dosavadním dárcům se dnes může hospic stavět, protože kompletní projektová dokumentace byla financována právě z darovaných peněz, za což velice děkujeme. Jsme moc rádi, že si lidé uvědomují, že hospic je zde potřeba,“ říká Ludmila Novotná

Hospic můžete podpořit také na Aukci uměleckých předmětů, která se bude konat v Havlíčkově Brodě ve čtvrtek 19. října v prostorách kina – divadla Ostrov. Tato jedinečná událost má za cíl přinést finanční prostředky, které budou určeny na zahájení provozu hospice.

V aukci bude draženo 40 obrazů a jiných uměleckých děl, která do ní darovali etablovaní i mladí umělci a také ti, pro které je umění koníčkem. On-line verze aukčního katalogu je dostupná již nyní na stránkách www.hospicmezistromy.cz/aukce. Výběr obrazů bude zpřístupněn veřejnosti ve foyer Krajské knihovny v Havlíčkově Brodě již týden před aukcí.

„Aukce vytvoří prostor, ve kterém je možné propojit věci konečné, o které v hospici jde, s překrásnými díly lidí, kteří mají dar nás obdarovávat díky svému talentu. Kdo vidí potřebnost hospice jako my, má možnost finančně podpořit tento důležitý projekt, který zajistí kvalitní a důstojnou péči nevyléčitelně nemocným v závěru jejich života,” dodává PhDr. Ludmila Novotná.

Veškeré informace včetně možnosti on-line registrace jsou k dispozici na  www.hospicmezistromy.cz/aukce/registrace.

„Přijďte s námi prožít příjemný podvečer a podpořit hospic Mezi stromy. Stanete se tak součástí projektu, jež myslí na věci, kterých se mnozí z nás obávají, přestože jsou tak důležité,“ uzavírá Ludmila Novotná.