Jak hospic roste


Každé pondělí probíhají kontrolní dny na stavbě lůžkového hospice, kterých se pravidelně účastníme.

Pojďte se spolu s námi podívat, jak stavba roste! Je to radost.