Projekt hospic Mezi stromy

Kraj Vysočina je posledním krajem, kde není lůžkový hospic. Od roku 2015 usilujeme o vybudování tohoto zařízení, aby také v našem kraji měli lidé možnost umírat v důstojném a pokojném prostředí hospice, v péči profesionálů vzdělaných v paliativní péči.

Jaký je aktuální stav projektu?

V současnosti je vydáno stavební povolení a 20 milionů přispěje Kraj Vysočina. Tyto peníze budou plně využity na stavbu. Spolek dále musí zajistit veškeré přípravné práce, které zahrnují dokončení prováděcí projektové dokumentace, procesních úkonů, dále uspořádání výběrového řízení, přípravu pozemku nebo stavební dozor. Díky benefičním akcím a veřejné sbírce se nám již část potřebných prostředků podařilo nashromáždit. Další část prostředků ale stále chybí, podpořte nás v těchto krocích přes transparentní účet 2600 8474 82 / 2010 nebo veřejnou sbírku na dárcovském portále Donio.

Co konkrétně nabídne lůžkový hospic v Havlíčkově Brodě?

  • 20 lůžek pro nemocné v závěrečné fázi jejich nevyléčitelného onemocnění
  • Specializovanou paliativní péči, kterou bude zajišťovat multidisciplinární tým odborníků (lékaři, zdravotní sestry, pečovatelé, sociální pracovník, psychoterapeut, duchovní)
  • Péči o rodiny a blízké nemocného
  • Doprovázení pro pozůstalé
  • Krátkodobé respitní pobyty pro dlouhodobě nemocné (úlevová péče pro rodinné příslušníky, kteří trvale pečují o vážně nemocného)
  • Přednášky a semináře se zaměřením na paliativní péči, témata života a smrti pro odbornou i laickou veřejnost

Na závěr přinášíme aktuální video a fotografie s vizualizací hotové stavby lůžkového hospice Mezi stromy: