Projekty

Nákup automobilu pro terénní formu služby odborné sociální poradenství

Registrační číslo projektu:  CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0011371

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU, prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.

Obsah projektu: Nákup automobilu pro terénní formu služby odborné sociální poradenství.

Cíl projektu: Zvýšit kvalitu a dostupnost sociálního a psychologického poradenství pro všechny cílové skupiny v Havlíčkově Brodě a v okolí  30ti kilometrů od Havlíčkova Brodu.

Výsledek projektu: Pořízení automobilu, kterým služba dosud nedisponuje, umožní poskytovat vyšší úroveň sociálních služeb, zvýší se časová a místní dostupnost služby pro všechny cílové skupiny.,

Název programu: Integrovaný regionální operační program

Název výzvy: 8. výzva MAS KRÁLOVSKÁ STEZKA-IROP-SOCIÁLNÍ SLUŽBY