Poradna Mezi stromy

Mimořádné služby poradny

Poradna Mezi stromy

Poradna Mezi stromy poskytuje informace, podporu a doprovázení onkologicky nemocným osobám v jakékoliv fázi onemocnění, nevyléčitelně nemocným v paliativní péči, rodinám a blízkým těchto nemocných, dlouhodobě pečujícím, pozůstalým a rodičům po perinatální ztrátě. Snahou Poradny je, aby díky této podpoře a pomoci byly minimalizovány nepříznivé důsledky tohoto náročného životního období a byl nalezen co možná nejlepší způsob řešení situace s důrazem na zachování důstojnosti a respektování životních hodnot osob.

Poradna poskytuje psychosociální pomoc

 • onkologicky nemocným v jakékoliv fázi jejich onemocnění
 • nevyléčitelně nemocným v paliativní péči
 • rodinám a blízkým nemocných
 • dlouhodobě pečujícím
 • pozůstalým
 • rodičům po perinatální ztrátě

V rámci sociálního poradenství je poskytováno:

 • informace o nároku na sociální dávky a jiné možnosti finančního zabezpečení
 • pomoc při vyřizování invalidního důchodu, vdovského či vdoveckého
 • pomoc při vyřízení příspěvku na péči
 • doprovod na úřady
 • informace o možnostech pracovního uplatnění v návaznosti na limity onemocnění
 • pomoc při postupném návratu do zaměstnání nebo při hledání nového pracovního místa
 • poradenství o možnostech života se zdravotním omezením
 • podpora pozůstalých
 • podpora dlouhodobě pečujících

V rámci psychologického poradenství je poskytováno:

 • odborné psychologické poradenství a psychoterapie
 • podpora v době diagnostiky onemocnění, v době čekání na diagnózu, v průběhu léčby a po ukončení léčby
 • podpora v procesu přechodu do invalidního důchodu
 • podpora při návratu do zaměstnání
 • podpora v době ukončení léčby a převedení na paliativní léčbu
 • podpora pro rodiny nemocných
 • podpora při sdělování diagnózy rodině
 • doprovázení dlouhodobě pečujících
 • doprovázení pozůstalých
 • doprovázení při perinatální ztrátě

Cílem služby je:

 • pomoci uživateli zorientovat se v náročné životní situaci a zvládnout ji tak, aby důsledky této nepříznivé životní situace byly co nejmenší
 • pomoci nalézt nejlepší možný způsob řešení životní situace s důrazem na zachování důstojnosti s respektem k životním hodnotám uživatele
 • poskytnout psychologickou, psychoterapeutickou a duchovní péči a kontakt na psychiatrickou a právní pomoc
 • zprostředkovat kontakty a informace související s kvalitní péčí v situaci závažného onemocnění s cílem zajištění kvalitní paliativní péče v souladu s přáním uživatele a jeho rodiny
 • poskytnout pomoc při vyřizování běžných záležitostí a pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným prostředím
 • poskytnout podporu těm, kteří o nemocné pečují v domácím prostředí
 • doprovodit pozůstalé v období zármutku, pomoci jim v době truchlení a doprovázet je při hledání a orientaci v nové životní situaci, kdy budou dále žít bez svého blízkého

PORADENSTVÍ JE BEZPLATNÉ A LZE HO POSKYTNOUT I TELEFONICKY.

DOKUMENTY


Kontakt

Vedoucí poradny a sociální poradenství – tel. +420 728 469 580

Psychologické poradenství – tel. +420 722 615 937

Email: poradna@hospicmezistromy.cz


PROVOZNÍ DOBA

Sociální poradenství

Psychologické poradenství

Pondělí 9.00 – 11.00 ambulantní 11.00 – 17.00 ambulantní
Úterý 9.00 – 12.00 terénní 9.00 – 16.00 ambulantní
Středa 9.00 – 12.00 ambulantní 12.00 – 18.00 ambulantní
Čtvrtek 8.00 – 12.00 ambulantní 10.00 – 12.00 terénní
Pátek 9.00 – 11.00 terénní

Kde nás najdete?

Nemocnice Havlíčkův Brod
Husova 2624
580 01 Havlíčkův Brod
budova č. 13., 3. nadzemní podlaží, místnost č. 20 (vedle ambulance pro léčbu bolesti)

Leták ke stažení