Marcus Valerius Corvus

2.000

Katalogové číslo: A15

Popis

Mrkos Michal

2020 • malba • v rámu • 45×35 cm
Vyvolávací cena: 2000 Kč

O díle

Titus Livius ve svých Dějinách popisuje, jak za rané římské republiky došlo k boji mezi Římany a Kelty. Protože se ani jedna ze stran neměla k bitvě, z řad vystoupil obrovský Kelt, který vyzíval kohokoliv, kdo by se mu dokázal postavit. Mladý tribun, Marcus Valerius požádal o svolení, aby mohl hájit čest římského lidu. Když se schylovalo k souboji, usadil se na Valeriově přilbě havran, což bylo neobvyklé a dobré znamení. Havran zůstával klidný, dokud boj nezačal. Během souboje Havran dorážel na Kelta a Valeriovi se podařilo svého soupeře zabít jednou ranou. V nastalé bitvě byli Keltové poraženi a Marcu Valeriovi bylo dáno latinské přízvisko Corvus – Havran. Obraz vznikl v roce 2020. Tento příběh je odrazem starých římských hodnot, kdy Fortuna přála odvážným a nadevše se cenila osobní mravnost, skromnost a touha po vznešených cílech, která byla ku prospěchu ostatním. To jsou hodnoty, které se z našeho světa dlouho vytrácejí.

O autorovi

Pocházím z Nového Města na Moravě, kde žiji, pracuji a tvořím. Vystudoval jsem Střední uměleckou školu grafickou v Jihlavě. Od roku 2011 pracuji v Horácké galerii v Novém Městě na Moravě jako propagační výtvarník. Současně s tím pracuji také na Základní umělecké škole Františka Drdly ve Žďáře nad Sázavou jako učitel výtvarné výchovy, kde se snažím dětem předávat lásku k umění a vést je k vlastní tvorbě. Výtvarná tvorba byla vždy pro mě jakousi arteterapií – možnost, jak vyjádřit své pocity, vyprávět příběhy ve formě ilustrací a komiksů. A tím i uniknout ze všedního života plného starostí. Začínal jsem s akvarelem. V posledních pár letech se soustředím na techniku kvaše a pronikám i do digitální malby. Inspirací pro mě vždy byly náměty z historie – z knih antických autorů. Moji tvorbu ovlivňuje do velké části i hudba a staré videohry.

Další informace

Rozměry 35 × 45 cm