Projektová dokumentace je hotová!


Přinášíme dobrou zprávu: KOMPLETNÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE HOTOVÁ.

Děkujeme paní Ing. Marii Kovandové a firmě Projekt II ze Světlé na Sázavou, Michalu Prachařovi – Ateliér Archa Havlíčkův Brod, Ing. arch. Martině Příkazské, Ing. arch. Haně Weigner Kukletové a mnoha dalším, kteří na dokumentaci pracovali.

To vše díky vašim finančním darům! DĚKUJEME VŠEM NAŠIM DÁRCŮM!

Jdeme dál a těšíme se, že tento krásný dům bude již brzy sloužit těm, kdo to potřebují!

Více informací o projektu